Deklaracje podatkowe

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych. W dokumencie wskazana jest należność wobec Urzędu Skarbowego. Firma ma obowiązek opłacać podatki miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od wybranego rodzaju rozliczenia. Jeśli przedsiębiorca opłaca w trakcie roku zaliczki okresowe na podatek dochodowy, nie musi składać deklaracji związanych z rozliczeniem podatku dochodowego. Podsumowując, dany rok podatkowy każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożyć zeznanie roczne. Jest to obligatoryjne, nawet jeżeli nie został osiągnięty żaden przychód. Nasi specjaliści pomogą w wypełnieniu deklaracji podatkowej, deklaracji dotyczącej podatku VAT oraz w wyborze odpowiedniego rodzaju rozliczenia. Zapraszamy do współpracy!

 

Deklaracje podatkowe