Książka przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów umożliwia prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej. Pozwala na księgowaniu przychodów i wydatków ponoszonych przez firmę. Z pewnością jest to jeden z łatwiejszych sposobów na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Księga przychodów i rozchodów przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Książka przychodów i rozchodów prowadzimy zarówno  formie elektronicznej, jak i papierowej. Nasi specjaliści z przyjemnością udzielą szczegółowych informacji na temat prowadzenia KPiR.

Książka przychodów i rozchodów