JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to sposób na komunikowanie się z administracją skarbową (urzędami skarbowymi, ministerstwem finansów). Do tej pory służył do tego głównie papier. Ale skoro od lat firmy stosują do księgowania coraz bardziej rozbudowane i zbierające coraz większą ilość informacji programy komputerowe, postanowiono wykorzystać to do zbierania danych przez urzędy. JPK umożliwia więc państwu łatwy wgląd do księgowości.

Pomagamy przygotować:

  • JPK_VAT i JPK na żądanie
  • JPK_FA
  • JPK_MAG

 

Dodatkowe usługi księgowe