Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych (inaczej pełna księgowość) jest obowiązkowe dla spółek z o.o., akcyjnych i komandytowych. W ramach naszych usług podejmujemy się prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ewidencji w celu rozliczania podatku VAT oraz ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto sporządzamy i przekazujemy do Urzędów Skarbowych deklaracje  VAT oraz zeznania roczne. Na bieżąco udzielamy informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do naszych zadań należy również reprezentowanie klienta w kontaktach z urzędami i ZUS-em. Ewidencja musi zawierać każdą operację, czyli dokumenty sprzedaży, zakupu, przelewy i operacje w kasie fiskalnej. Pełna księgowość jest obligatoryjna dla spółek kapitałowych,  komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.

Księgi handlowe